Κομποστοποίηση

Η κομποστοποίηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία οργανικά υλικά μετατρέπονται σε μία σκούρα ουσία η οποία αποτελεί φυτικό λίπασμα το οποίο χρησιμοποιούμε στον κήπο μας. Με την διαδικασία αυτή όχι μόνο έχουμε το δικό μας λίπασμα αλλά μειώνουμε και την ποσότητα των...

Reduce, Reuse, Recycle

Η έννοια του reduce, reuse, recycle (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση), χρησιμοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού, όσον αφορά την μείωση των ρύπων που καταλήγουν στο περιβάλλον. Ακολουθεί επεξήγηση για το πως μπορούμε να συμβάλουμε ο καθένας ξεχωριστά...