Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρία Γαβριήλ Αντρέου ΛΤΔ, ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στο τομέα τη συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων. Οι δραστηριότητες της εταιρίας ξεκίνησαν από το 1992 και σήμερα η εταιρία διαθέτει υπερσύγχρονο στόλο και εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας, με κύριο γνώμονα την ψηλή ποιότητα ζωής, και την προστασία της υγιεινής και του περιβάλλοντος.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας στοχεύουν σε μακροχρόνιες συνεργασίες. Η διαρκής καταγραφή των αναγκών των πελατών της και ο συνεχείς διάλογος μαζί τους δεσμεύουν την εταιρία για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και προτάσεις καινοτόμων λύσεων. Το περιβάλλον εντάσσεται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρίας, τόσο κατά το στάδιο ανάπτυξης όσο και στο στάδιο διετέλεσης των διεργασιών της.
Προφανώς δεν στοχεύουμε μόνο στην κάλυψη των νομοθετικών διατάξεων, αλλά κοινή μας προσπάθεια είναι να αναβαθμίσουμε τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες καθαριότητας παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα καθαρισμού, προϊόντα και εξοπλισμό. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να είμαστε πάντα κοντά στους πελάτες μας, να γνωρίζουμε τις ανάγκες τους και να προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους.

Ιστορικό

Το 1992 ο Γαβριήλ Ανδρέου ξεκίνησε να ασχολείται με την συλλογή και μεταφορά των σκυβάλων του χωριού Μαζωτός με την χρήση γεωργικού τρακτέρ και ρυμουλκούμενης κιβωτάμαξας, όπως συνηθιζόταν στα χωριά τον τότε καιρό. Μετά εκσυγχρονίστηκε από το τρακτέρ σε φορτηγό ανατρεπόμενο και συνέχισε την εργασία με αυτό τον τρόπο μέχρι και το 2000. Το 2001 απέκτησε το πρώτο κανονικό απορριμματοφόρο όχημα και ανέλαβε την διαχείριση του στόλου ο Αντρέα Καμένος. Το 2003 δραστηριοποιήθηκε στο σκούπισμα δρόμων, το 2005 στην ενοικίαση μεταλλικών κάδων τύπου skip και από το 2014 με το πλύσιμο σκυβαλοδοχείων (κάδων απορριμμάτων). Το 2007 ιδρύθηκε η οικογενειακή εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΤΔ με που με πείσμα, μεράκι και σκληρή δουλειά είναι από τις λίγες εταιρείες στην Κύπρο στο τομέα της και η μοναδική στη Λάρνακα η οποία κατάφερε να συνδυάσει αρκετές υπηρεσίες στον τομέα της.

Τομείς δραστηριοποίησης

 • Συλλογή και μεταφορά σκυβάλων με οχήματα απορριμματοφόρα
 • Ενοικίαση και μεταφορά μεταλλικών κάδων skip.
 • Σκουπίσματα δρόμων με μηχανοκίνητο σάρωθρο
 • Μεταφορά σκυβάλων με χρήση press container.
 • Πλύσιμο σκυβαλοδοχείων με ειδικό όχημα.
 • Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
 • Πώληση σκυβαλοδοχείων.

Νομοθεσία

Η εταιρεία παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στα πλαίσια εναρμόνισης με το Περιβαλλοντικό Κεκτημένο και την εφαρμογή των προνοιών του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 Ν.185(Ι)/2011, έχει στην κατοχή της όλες τις άδειες οι οποίες απαιτούνται για την εκτέλεση των διεργασιών της, όσο αφορά την διαχείρισης αδρανών, ανακυκλώσιμων και λοιπών αποβλήτων: • Άδεια διαχείρισης αποβλήτων με απορριματοφόρα οχήματα (αριθμός άδειας 2.12.48.4.36.1) • Άδεια διαχείρισης αποβλήτων με οχήματα τύπου τύπου skip loader (αριθμός άδειας 2.12.48.4.36.3) • Άδεια διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων (αριθμός άδειας 58/2012)

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για επιτυχία. Αναπόσπαστο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος των διεργασιών του τομέα δραστηριοποίησης μας. Όλες οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο εφαρμόσαμε το 2011, με πιστοποίηση από το ΚΕΠ. Παράλληλα σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο εφαρμόζονται και διαχειρίζονται τα θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.

Διαχείριση του στόλου

Για την ευρυθμή λειτουγία του στόλου της, για έλεγχο των δρομολογίων και των ωρών εξυπηρέτησης των πελατών της, η εταιρεία από το 2009 τοποθέτησε στα οχήματα της σύστημα GPS (global positioning system) για να μπορεί από το γραφείο να ελέγχει και να δίνει στοιχεία σε πελάτες της σε τυχόν απορίες παράπονα κτλ

Περιβάλλον

Είμαστε από τις πρώτες ιδιωτικές εταιρείες συλλογής σκυβάλων που το 2012 εντάξαμε στο στόλο μας απορριμματοφόρο με κινητήρα χαμηλών εκπομπών ρύπων Euro 5. Με την χρήση συστήματος GPS, βελτιστοποιούμε συνεχώς τα δρομολόγια μας, συμβάλλοντας στην μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Οι υπηρεσίες μας με την καλά σχιεδιασμένη και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμάτων, στοχεύουν στην αδρανοποίηση βλαβερών ουσιών, ενώ εξασφαλίζονται η εξάλειψη της δυσοσμίας και των εστιών μόλυνσης.
Οι υπηρεσίες ανακύκλωσης συμβάλουν στην εξοικονόμιση των φυσικών μας πόρων και της ενέργειας, ενώ μειώνονται σημαντικά τα απορρίματα που καταλήγουν στα ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ.

Ποιοι μας εμπιστεύονται

Ακολουθεί λίστα με τους πελάτες μας, με τους οποίους έχουμε μακροχρόνιες συνεργασίες και συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται μέχρι σήμερα:

 • Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Αναφωτίας
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρωνίου
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Ψεματισμένου
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Τόχνης
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Κλαυδιάς
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοτύμπου
 • Κοινοτικό Συμβούλιο Βασιλικού
 • G&E Thermosolar Ltd
 • HTZ Minas Recycling Corporation Ltd
 • C.M. Loizou Trading Ltd
 • UK Furniture Ltd