Reduce, Reuse, Recycle

Reduce, Reuse, Recycle

Η έννοια του reduce, reuse, recycle (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση), χρησιμοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού, όσον αφορά την μείωση των ρύπων που καταλήγουν στο περιβάλλον. Ακολουθεί επεξήγηση για το πως μπορούμε να συμβάλουμε ο καθένας ξεχωριστά...